Načítám…

Stavební práce

  • přípravné práce pro stavby – skrývka ornice, hloubení základů, zhotovení základové desky, izolace domů, kanalizační přípojky a elektro-přípojky, hrubé stavby
  • usazení a napojení pvc jímek a retenčních nádrží
  • venkovní bazény – zemní práce a betonáž základové desky obezdívka tělesa bazénu a terénní úpravy okolí bazénu
  • zednické práce – omítky, vyzdívky, keramické obklady a dlažby
  • práce bagrem a traktorem – výkopové práce, terénní úpravy
  • dlouholetá praxe s pokládáním zámkové dlažby – rychlé, kompletní zajištění prací při budování pěších a příjezdových komunikací skrývka zeminy, ložná vrstva, zhutnění podloží, pokládka zámkové dlažby, zhutnění vibrační deskou
  • pokládka obrubníků, palisád, odtokových žlabů
  • výstavba oplocení – ploty z face-bloků, ploty z pletiva a jiných stavebních materiálů, brány, branky, atd. dle přání zákazníka
  • bourací a demoliční práce – včetně likvidace odpadů
  • zpracování cenové nabídky zdarma